Služby

SEO optimalizácia

Čo to vlastne je?

SEO (Search Engine Optimalization) je proces optimalizácie Vašej webovej stránky pre vyhľadávače, ktorý zahŕňa množstvo krokov a postupností za účelom zvýšenia návštevnosti webovej stránky.

V dnešnej dobe je takmer nemožné získať popredné miesta vo vyhľadávačoch (Google, Bing..) bez kvalitnej SEO optimalizácie. Ak chcete zvýšiť návštevnosť Vašej stránky, je potrebné sa zamerať na všetky on-page a off-page faktory SEO. Vďaka komplexnej a profesionálnej SEO optimalizácii Vás potencionálni zákazníci ľahšie nájdu a zároveň zvýšite aj návštevnosť Vášho webu.

Keď sa vo výsledkoch vyhľadávania chcete postupne prepracovať medzi prvé priečky, ste na správnom mieste. Naši SEO špecialisti Vám s tým veľmi radi pomôžu.

Výsledná cena?

Výsledná suma závisí od viacerých faktorov ako napríklad:

  • od toho či ide o novú webovú stránku alebo o optimalizáciu existujúcej,
  • aké je celkové množstvo produktov alebo služieb,
  • či už bola robená analýza kľúčových slov a do akej hĺbky a podobne.

Aký je postup?

Najskôr vykonáme prvotnú analýzu produktu alebo služby, cieľovej skupiny, cieľov, konkurenčných webových stránok a audit súčasnej SEO optimalizácie.

V ďalšom kroku pripravíme analýzu kľúčových slov, z ktorej vyberieme relevantné kľúčové slová pre váš biznis. Následne sa pustíme do hĺbkovej optimalizácie on-page a off-page faktorov s jediným cieľom a to zvýšiť návštevnosť webovej stránky pre jednotlivé vybrané kľučové slová.