Služby

Logo a firemná identita

Prečo je logo dôležité?

Aj veľká firma potrebuje malé logo.

Dnešné podnikateľské prostredie je typické najmä nekonečnou konkurenciou medzi existujúcimi podnikmi. Mnoho z nich na trhu ponúka výrobky, ktoré sú si veľmi podobné, a preto je pre firmy dôležitá najmä vopred premyslená vizuálna komunikácia, prostredníctvom ktorej sa od svojich konkurentov môžu odlíšiť a svojim produktom dať pridanú hodnotu. K jej konzistentnosti pomáha práve správne zadefinovaný firemný dizajn, vďaka ktorému podnik upúta pozornosť verejnosti. Pre každú firmu je teda dôležité mať k dispozícii funkčný dizajn manuál, ktorý jednotlivé princípy firemného dizajnu jasne vymedzí, čo zabezpečí jednotnosť vizuálnej komunikácie.

Ak sa chystáte vstúpiť na trh s novým projektom alebo Vám správne zadefinovaná firemná identita podniku chýba, sme tu pre vás. Radi sa postaráme o profesionálny imidž a logo, ktoré vás odlíšia od konkurencie a podporia zapamätateľnosť značky. Vytvorením loga, zadefinovaním farebnosti, typografie či dokonca vytvorením komplexného dizajn manuálu sa nám to určite podarí.

Výsledná cena?

Povedať presnú cenu za návrh loga je ťažké, keďže výsledná suma závisí od rozličných faktorov. Siahať môže až po niekoľko stoviek eur za vytvorenie kvalitného dizajn manuálu značky. Pre cenovú ponuku nás neváhajte kontaktovať a vypracujeme vám ponuku podľa vašich požiadaviek na mieru. Sme tu pre vás na e-mailovej adrese, telefóne aj na facebooku a instagrame.

Ako to prebieha?

Proces tvorby firemne identity pozostáva z troch fáz, ktoré vyžadujú kolaboráciu a vzájomnú spoluprácu našich dizajnérov s vami:

01.

Úvodná konzultácia

Najskôr zisťujeme čo v aktuálnom štýle nie je vyhovujúce spolu s východiskami pre novú identitu. V prípade nového loga si spolu s vami ujasníme hodnoty a potreby novej značky.

02.

Dizajn manuál

Zadefinujeme a kodifikujeme novú identitu. Výsledkom tejto práce bude funkčný dizajn manuál značky a jedinečné logo.

03.

Riešenie na mieru

Nájdeme taký štýl, vďaka ktorému sa odlíšite od konkurencie. Nezameniteľným, nadčasovým a charakteristický systémom dosiahnete svoju vlastnú identitu.