Služby

Logo a firemná identita

Prečo sú dôležité?

Aj veľká firma potrebuje malé logo.

Dnešné podnikateľské prostredie je typické najmä nekonečnou konkurenciou medzi existujúcimi podnikmi. Mnoho z nich na trhu ponúka výrobky, ktoré sú si veľmi podobné, a preto je pre firmy dôležitá najmä vopred premyslená vizuálna komunikácia, prostredníctvom ktorej sa od svojich konkurentov môžu odlíšiť a svojim produktom dať pridanú hodnotu.
K jej konzistentnosti pomáha práve správne zadefinovaný firemný dizajn, vďaka ktorému podnik upúta pozornosť verejnosti. Pre každú firmu je teda dôležité mať k dispozícii funkčný dizajn manuál, ktorý jednotlivé princípy firemného dizajnu jasne vymedzí, čo zabezpečí jednotnosť vizuálnej komunikácie.

Ak sa chystáte vstúpiť na trh s novým projektom alebo Vám správne zadefinovaná firemná identita podniku chýba sme tu pre vás. Radi sa postaráme o profesionálny imidž, ktorý vás odlíši od konkurencie a podporí zapamätateľnosť značky. Vytvorením loga, zadefinovaním farebnosti, typografie či dokonca vytvorením komplexného dizajn manuálu sa nám to určite podarí.

Výsledná cena?

Výsledná suma závisí od viacerých faktorov ako napríklad celkový počet podstránok, počet potrebných jazykových mutácií, či bude web tvorený iba zo statických častí alebo aj dynamických a pod.

Pre orientáciu webové stránky u nás začínajú na sume 250 euro bez DPH a internetové obchody od 700 euro bez DPH.

Ako to prebieha?

Proces tvorby firemne identity pozostáva z troch fáz, ktoré vyžadujú kolaboráciu a vzájomnú spoluprácu našich dizajnérov s vami:

01.

Úvodná konzultácia

Najskôr zisťujeme čo v aktuálnom štýle nie je vyhovujúce spolu s východiskami pre novú identitu.

02.

Dizajn manuál

Zadefinujeme a kodifikujeme novú identitu. Výsledkom tejto práce bude funkčný dizajn manuál značky.

03.

Riešenie na mieru

Nájdeme taký štýl, vďaka ktorému sa odlíšite od konkurencie. Nezameniteľným, nadčasovým a charakteristický systémom dosiahnete svoju vlastnú identitu.