Portfólio

Bar Impresario

Róbert Šajtlava je zakladateľ najväčšej barovej agentúry na Slovensku s názvom Cocktail Vibes. Naša spolupráca trvá už niekoľko rokov, preto sa nebál nám zveriť do rúk vytvorenie modernej prezenčnej webovej stránky, ktorá by odzrkaldovala jeho portfólio služieb.
Spolu s webovu stránkou neustále spoločne pracujeme na offline a online marketingových kampaniach.

Kategória

Webová stránka a marketingová stratégia.

Klient

R & M Hospitality s.r.o.

Náhľad