Portfólio

Bar Impresario

Róbert Šajtlava je zakladateľ najväčšej barovej agentúry na Slovensku s názvom Bar Impresario. Naša spolupráca trvá už niekoľko rokov, preto sa nebál nám zveriť do rúk vytvorenie modernej prezenčnej webovej stránky, ktorá by odzrkaldovala jeho portfólio služieb.

Spolu s webovu stránkou neustále spoločne pracujeme na marketingovej stratégií, najmä počas korona krízy.

Kategória

Webová stránka a marketingová stratégia.

Klient

Bar Impresario s.r.o.

Náhľad