Služby

Tvorba blogov

Prečo blogové články?

Začlente do svojej komunikácie najefektívnejší nástroj obsahového marketingu – tvorbu blogov.

Jedným z najvýznamnejších nástrojov obsahového marketingu sú práve blogové články. Pritiahnite pozornosť potenciálnych zákazníkov zaujímavým obsahom a priveďte ich na Vašu webovú stránku.

Buďte o krok vpred pred konkurenciou a začnite budovať kvalitný obsah pre Vašu cieľovú skupinu už dnes. Budovanie blogu nevyžaduje vysoký rozpočet, napriek tomu však má obrovský potenciál vytvoriť silnú základňu čitateľov a zákazníkov, ako aj nové podnikateľské príležitosti.

Aký je postup?

Pri tvorbe blogov si dávame záležať nie len na jedinečnom a pútavom obsahu, ale aj na tom, aby na Vašu webovú stránku priviedli potencionálnych zákazníkov. Ich profesionálna príprava vyžaduje určitý proces, ktorý pozostáva z nasledovných 5 krokov.

01.

Analýza

Skôr ako sa pustíme do tvorby samotných blogových článkov, najskôr dôkladne preskúmame tematiku a vykonáme jednoduchú analýzu konkurencie, cieľov a cieľovej skupiny.

02.

SEO

Pri príprave blogových článkov dbáme na to, aby okrem kvalitného obsahu boli i optimalizované pre vyhľadávače. Preto vykonávame jednoduchú analýzu kľúčových slov.

03.

Copywriting

Naši copywriteri s pomocou svojej kreativity spracujú pútavé články ušité na mieru pre vás a vaše podnikanie.

04.

Dizajn

Články okrem obsahu musia mať aj profesionálnu formu. Náš tím zabezpečí aby boli odborne naformátované a pripraví kvalitné fotografie či grafiky, ktoré obsahovú formu doplnia.

05.

Propagácia

Aby sa obsah dostal k čo najväčšiemu počtu čitateľov, publikované blogové články spropagujeme, čím pomôžeme k naplneniu vytýčených marketingových cieľov.