Služby

PPC reklama

Čo je účelom PPC?

Správne nastavená a pravidelne optimalizovaná reklama vo vyhľadávaní dokáže zázraky.
PPC reklama je momentálne najpoužívanejšou formou reklamy na internete. Primárny účel tejto formy reklamy je zvýšenie predajov, prilákanie potencionálnych zákazníkov a zlepšiť povedomie o značke. Skratka PPC znamená platba za kliknutie (pay-per-click), teda platíte, až keď Váš potencionálny zákazník klikne na Vašu reklamu. Pri dnešnej konkurencií už nestačí spustiť jednoduché reklamné kampane a očakávať pozitívne výsledky. Je potrebné zistiť všetky vstupy od zákazníka, analyzovať ich a reklamné kampane neustále optimalizovať na základe výstupov. Iba tak vie náš tím certifikovaných online marketingových špecialistov efektívne pracovať s Vašim rozpočtom.

Výsledná cena?

Výsledná suma PPC reklamy závisí od viacerých faktorov ako napríklad celkový počet podstránok, počet potrebných jazykových mutácií, či bude web tvorený iba zo statických častí alebo aj dynamických a pod.

Pre orientáciu webové stránky u nás začínajú na sume 250 euro bez DPH a internetové obchody od 700 euro bez DPH.

Čo od nás získate?

Nemusíte sa obávať, že u nás niečo počas tvorby zanedbáme. Kladieme veľký dôraz na spokojnosť klientov, preto naš  naši existujúci zákazníci veľmi radi odporúčajú svojim známym. Každý klient u nás získa konzultácie, školenia do CMS a jednoduché dodatočné úpravy úplne zdarma.

01.

Platená PPC reklama

Sme agentúra, ktorá sa snaží zaručiť návratnosť vašich investícií, a to prostredníctvom PPC kampaní zameraných na konverzie. Naše portfólio úspešných kampaní je dôkazom toho, že efektívne zlepšenie konverzného pomeru klientov ani v tejto vysoko konkurenčnej dobe nie je nemožné. Ak chcete okamžite nakopnúť váš biznis, tak nás neváhajte kontaktovať. K dispozícii máme efektívne nástroje a techniky, ktorými vám s tým pomôžeme.

02.

Správa Google kampaní

Náš tím PPC špecialistov má rozsiahle skúsenosti s rozličnými typmi stratégií pri vytváraní PPC kampaní, ktoré majú preukázateľný dopad na predajnosť produktov a služieb. Pri práci kombinujeme pokročilé metodiky, odborné znalosti odvetvia a tie najlepšie postupy, aby sme zabezpečili, že každá stratégia bude v súlade s vašimi obchodnými cieľmi. Dokážeme presne osloviť vaše cieľové publikum vo vyhľadávači Google a tým zvýšiť konverzný pomer.

03.

A/B Testovanie

Pri tvorbe PPC kampaní dbáme na nadstavenie minimálne dvoch stratégií, vizuálov, ktoré nám pomáhajú testovať a sledovať účinnosť rôznych typov reklám. Pomocou A/B testovania dokážeme určiť, aké úpravy sú potrebné na doladenie a optimalizáciu každej reklamnej skupiny s cieľom dosiahnuť maximálny počet konverzií.

04.

Analýza kľúčových slov

Na to, aby ste prilákali správnu cieľovú skupinu, potrebujete správne kľúčové slová. Odborníci v našej agentúre pre vás pripravia kvalitnú analýzu kľúčových slov a určia najlepšie kľúčové slová pre vaše podnikanie. Tie následne použije v tvorbe obsahu pre vašu webovú stránku, jej SEO optimalizáciu, či prípadne v PPC kampaniach. Táto aktivita nám umožňuje optimalizovať výdavky na reklamu a efektívne maximalizovať konverzný pomer.

05.

Konverzia landing page

Zatiaľ čo PPC reklama pritiahne na vašu stránku to správne publikum, „landing page“ s ním uzatvára dohodu. Vždy pri jej tvorbe vykonávame hĺbkový prieskum, aby sme zistili, čo prinúti návštevníkov vašej stránky k akcii, konverzii. Pri ich vytváraní nepoužívame žiadne šablóny a každá takáto stránka je prispôsobená tak, aby vám prinášala iba hodnotné konverzie.

06.

Optimalizácia konverzných pomerov

Neustále hľadáme spôsoby, ako navýšiť vaše investície. Preto naše služby zahŕňajú A/B testovanie na mnohých rôznych úrovniach. Vykonávame hĺbkové audity stránok a prieskum správania zákazníkov, aby sme stratégiu vašej PPC kampane povýšili na nový level.

Prečo práve my?

A

Detailný a pravidelný reporting

U nás nič neskrývame. Každý klient dostáva pravidelný reporting, ktorý je ľahko čitateľný a zrozumiteľný. Vďaka nemu získa rýchly prehľad o efektívnosti všetkých prebiehajúcich PPC kampaniach.

B

Dátovo orientovaný design

Design Vašej web stránky vypracujeme na základe dát a nie subjektívnych kritérií. Pravidelne monitorujeme , či zvolené parametre a obsah stránky prinášajú návštevnosť, konverziu alebo či je potrebné zvoliť inú stratégiu, obsah alebo štruktúru.

C

Klient na prvom mieste

Zákazník a jeho biznis je pre nás centrom diania. Snažíme sa pochopiť jeho predstavy nielen ohľadom kampane, ale i jeho biznisu, aby sme prostredníctvom PPC reklamy vedeli cieliť na správneho klienta a tým efektívnejšie využiť jeho prostriedky vynaložené na reklamu.