Portfólio

Rum Fest Trnava

Od nášho stáleho klienta, ktorý dlhodobo pôsobí v oblasti nápojovej gastronómie sme dostali požiadavku na vyhotovenie web stránky podľa dodanej grafickej predlohy.

Pre tieto účely sme vybrali WordPress CMS, pričom samotná tvorba webstránky nám zabrala iba 3 dni. Klient mal požiadavku o vlastné dopĺňanie obsahu, tak sme tomu prispôsobili celé admin rozhranie a vie si sám veľmi ľahko a rýchlo upravovať/dopĺňať akýkoľvek obsah. Pre klienta sme tiež kompletne zabezpečili propagáciu v online prostredí.

Kategória

Webová stránka a online marketing

Klient

Trnava Rum Fest

Náhľad