Services

Photo and video

Custom production

Komunikácia v digitálnom prostredí sa určite nezaobíde bez kvalitných fotografií a videí. Ako agentúra vieme zabezpečiť profesionálnu foto a video tvorbu podľa najnovších trendov, ktorá pritiahne pozornosť potenciálnych zákazníkov.

What can we provide?

Začleňte do svojej komunikácie najefektívnejší nástroj obsahového marketingu.

01.

Product / promo video

Original videos are still among the most accessible formats. In addition to providing a space for a quick presentation of your product or service, they also offer the opportunity to highlight their features and benefits. We will be happy to prepare a unique video for you, which will present your business on our and foreign markets.

02.

Photos of premises

Photographs allow us to capture not only the interior or exterior of buildings, but especially the atmosphere of the place, thanks to which you can arouse public interest and gain new clients. They are ideal, for example, for the presentation of restaurant facilities, cafes, hotel rooms or office space.

03.

Product photography

Je známe, že ľudia nakupujúci cez internet si vyberajú produkty aj na základe toho, ako vyzerajú na fotografiách. Je preto nesmierne dôležité, aby produkty či služby boli zachytené profesionálne. Pripravíme pre Vás jedinečné produktové fotografie, ktoré Vaše produkty predajú.