Služby

Vývoj mobilných aplikácií

Ako robíme appky?

Vývoj mobilných aplikácií prebieha natívne, na mieru podľa potrieb a rozsahu konkrétneho projektu. Máme skúsenosti s programovaním mobilných aplikácií:

 • v bankovom segmente,
 • automotive,
 • chat a voice, zoznamovacie,
 • interné analytické aplikácie na mieru,
 • s najnovšími šifrovacími štandardmi,
 • a rôzne iné. 

Čo všetko ovládame?

Vždy držíme krok s najnovšími technológiami. Preto nemáme problém vytvoriť akúkoľvek mobilnú aplikáciu pre iOS a Android zariadenia spolu so serverovým riešením.

iOS vývoj

Aplikácie vyvinuté pre:

 • iPhone
 • iPad,
 • Apple Watch
 • Apple TV

Programovacie jazyky:
 • ObjectiveC
 • Swift

Package management:
 • CocoaPods
 • Carthage
 • Swift Package Manager

UI:
 • UIKit
 • xibs
 • storyboards
 • SwiftUI
 • Stevia
 • SnapKit

Architektúry:
 • MVVM
 • VIPER
 • Clean Swift

Reaktívne programovanie:
 • RxSwift
 • RxCocoa
 • ReactiveSwift

Iné knižnice a technológie:
 • AFNetworking/Alamofire
 • CoreData
 • MagicalRecord
 • Firebase
 • OneSignal
 • BLE
 • SocketIO
 • GPUImage a iné

Android vývoj

Programovacie jazyky:

 • Java
 • Kotlin

Technológie:
 • RxJava
 • RxKotlin
 • Kotlin Coroutines

Sieťová komunikácia:
 • Retrofit2 (Rest API)
 • KSoap2 (SOAP API)
 • ApolloGraphQL (GraphQL API)
 • Socket.io (Web Socket)

Databáza:
 • Room
 • Realm
 • SQLite

Architektúra:
 • MVVM: Android Architecture Components Framework & Inloop View Model Framework
 • Clean architecture design pattern(Use-Case-ovo orientovaná architektúra)

Dependency Injection:
 • Dagger2
 • Koin

Push notifikácie:
 • Firebase
 • OneSignal

Analytics & Crash reporting:
 • Firebase
 • Flurry

Unit testing:
 • Junit

Skúsenosti s SDK:
 • Google Vision
 • Google Pay
 • Google Maps
 • Facebook SDK
 • VKontakte SDK
 • Instagram SDK

Iné skúsenosti:
 • Bluetooth
 • Audio recording
 • Video recording

Frontend & Backend

Frontend

Programovacie jazyky:
 • JavaScript
 • TypeScript
 • HTML
 • CSS
 • SCSS

Frameworky:
 • Angular
 • AngularJS
 • Vue

Architektúra: MVP, komponentová s oddelenou logikou do servisnej vrstvy. Na prezentačné a SEO účely používame skôr klasický prístup vykreslovania HTML cez PHP, prípadne čisté HTML a ako JS pridáme Vue alebo jQuery/čistý JavaScript

Backend

Programovacie jazyky
 • PHP
 • JavaScript
 • SQL

Frameworky:
 • Laravel
 • CakePHP
 • Symphony
 • WordPress
 • Sails.js

SDK:
 • Facebook
 • Instagram
 • Firebase Cloud Messaging
 • OneSignal
 • Mailchimp
 • GoPay

Ďalšie nástroje:
 • Postman
 • Apiary.io
 • Git
 • Docker
 • AWS - EC2 & RDS & Route & Elastic Beanstalk

Relačné databázy:
 • MySQL
 • MariaDB
 • PostgreeSQL
 • SQLite

Architektúra: MVP, pričom sa snažíme oddeľovať logiku do servisnej vrstvy

Vývoj mobilných aplikácií u nás

Naše podrobnejšie referencie tvorby aplikácií nájdete na našom webe tu. Ak vás zaujali, budeme radi, keď si s nami dohodnete nezáväzné stretnutie, na ktorom by sme prebrali možnosti budúcej spolupráce. Sme tu pre vás na telefóne, emailovej adrese ale aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram. Keď vývoj mobilných aplikácií, tak u nás v DigitalDNA.